Negatieve getallen vermenigvuldigen

+ keer - wordt -
- keer + wordt -
+ keer + wordt +
- keer - wordt +