Onder elkaar optellen

Reken de sommen uit.

De punt stelt een komma voor.