Oppervlakte van een parallellogram

Bereken de oppervlakte van het parallellogram.

Oppervlakte = basis x hoogte