Onder elkaar rekenen

Werk zoals je dat ook in je schrift doet! Sleep cijfers, die je wilt gebruiken.

Addition = optellen
Multiplication = vermenigvuldigen
Subtraction = aftrekken