Rekenen
 
       
Tellen
Getallenlijn
Optellen
Aftrekken

       
Tafels
Delen
Door elkaar
Tijd
       
 
       
Geld
Meten
Breuken
Procenten
         
Kommagetallen
Grafieken

 

Voer de bacterie
Negatieve getallen (plus)
        
Negatieve getallen (keer)
 
Hoeken schatten
Kansberekening
Pythagoras
Oppervlakte driehoek

 

 
Oppervlakte parallellogram