Getalspoken

Welk getal moet er op het spook met het vraagteken staan?