Two to three

'2 to 3' betekent 2/3. 
Beschiet de gelijkwaardige breuk, bijv. 4/6.
Spatiebalk = schieten.