Solitaire

Spring met een bal over een andere bal heen om hem weg te spelen. 
De laatste bal moet in het zwarte gat komen.