Math Fun


Aanwijzing
De eerste 2 levels zijn aprt. Vul daar bijvoobeeld 6=6 in. Vanaf level 3 moet je kloppende sommen maken.