NIO-Tetris

Beantwoord de vragen die tijdens het spel verschijnen.