Hoger/lager (getal raden)

Terug naar de rekenspellen


Aanwijzing
Kraak de code om het schilderij te stelen. Voer bijvoorbeeld het getal 8 zo in: 08.
Let op de tips:
Too high = je getal is te hoog. Too low = je getal is te laag.