Kies uit deze online spellen:


Galgje (Nederlandstalig)

Schaken

Tafels (diverse spellen)

4 op een rij

Tangram (puzzel)

Sommen met antwoorden maken

Logiquiz (logisch denken)

Sudoku

Net als dammen

3D Escape

Zoek de antwoorden van de sommmen

Geheugenspel

Maak zoveel mogelijk stenen jouw kleur

Ruimtelijk puzzelen